NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Introducere

Perfect Exclusiv Tour S.R.L se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte confidențialitatea. Această notă de informare explică modul în care colectăm, folosim, partajăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Perfect Exclusiv Tour S.R.L va prelucra datele dumneavoastră personale într-o manieră transparentă și legală. Toate datele personale pe care le furnizați vor fi utilizate numai în conformitate cu Politica Perfect Exclusiv Tour S.R.L de protecție a datelor.

Perfect Exclusiv Tour S.R.L poate modifica din când în când această notificare prin actualizarea acestei pagini. Ar trebui să verificați din când în când această pagină pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de orice schimbare. Această notificare este valabilă din data de 15.05.2018.

 

Informații generale

Potrivit legislației, dumneavoastră sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, Perfect Exclusiv Tour S.R.L și dumneavoastră, „persoana vizată”.

 

Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, date de localizare, date despre starea de sănătate, statut social, date bancare și codul numeric personal sunt câteva exemple de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, în scopuri determinate, explicite și legitime, limitat la ceea ce este necesar în raport cu prevederilor legale în vigoare.

Perfect Exclusiv Tour S.R.L  prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Informații generale de contact,
 • Identificatori guvernamentali (CNP, serie și număr act de identitate),
 • Imagini de pe camerele de supraveghere;
 • Informații despre contul bancar;
 • Orice alte date necesare exclusiv în vederea urmăririi interesului legitim, dar fără a leza drepturile și libertățile persoanelor vizate sau în vederea respectării prevederilor legale.

 

Scopul și legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Legalitatea prelucrării se face in conformitate cu prevederile Art. 6 lit. b, c și f din Regulamentul (UE) nr. 679 din 2016 „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”, „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”, respectiv „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.”.

Perfect Exclusiv Tour S.R.L  va prelucra categoriile datele menționate mai sus în următoarele scopuri:

 • Rezervarea camerelor și a altor servicii;
 • Cazarea în pensiune;
 • Furnizarea de servicii (masaj, spa, evenimente, etc.);
 • Apărarea drepturilor legale;
 • Soluționarea diverselor problemele pe care ni le semnalizați;
 • Prelucrarea plăților;

Partajarea datelor cu caracter personal

Nu vom vinde, distribui sau închiria datele dvs. personale către terțe părți, decât dacă avem permisiunea dumneavoastră sau dacă legea ne cere să facem acest lucru. Perfect Exclusiv Tour S.R.L  nu este responsabil pentru utilizarea datelor dumneavoastră de către terțe parți în scopuri proprii. În astfel de cazuri aceste terțe parți sunt considerate și ele operatori de date. Pentru mai multe informații consultați politicile lor de confidențialitate.

Perfect Exclusiv Tour S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră personale fără permisiunea dumneavoastră, în măsura în care acest lucru este solicitat de legislația Uniunii Europene sau de legislația națională, în legătură cu orice procedură juridică sau cu o acțiune în justiție și pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile sale legale.

 

Perioada stocării datelor cu caracter personal

Nu vom stoca datele mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care am procesat datele dumneavoastră. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră, depinde de tipul de date și de scopul pentru care procesăm datele dumneavoastră.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perfect Exclusiv Tour S.R.L  garantează faptul că prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul general privind protecția datelor.

Dacă, în ciuda tuturor eforturilor noastre, se produce o breșă de securitate, vom face tot ce ne stă în putere pentru a limita daunele. În cazul unei breșe de securitate a datelor care ar putea duce la un risc ridicat și în funcție de circumstanțe, vă vom informa despre acțiunile de remediere pentru a preveni orice alte pagube. Informăm întotdeauna autoritatea sau autoritățile de supraveghere relevante fără întârzieri nejustificate.

 

Drepturile dumneavoastră

 1. Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15 din regulament);
 2. Dreptul la rectificare (art. 16 din regulament);
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17 din regulament);
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18 din regulament);
 5. Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art.19 din regulament);
 6. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din regulament);
 7. Dreptul la opoziție (art. 21 din regulament);
 8. Persoana vizată are dreptul, potrivit art. 22 din regulament: „de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată)”.

 

Date de contact

Orice solicitare sau întrebare cu privire la protecția datelor cu caracter cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Perfect Exclusiv Tour S.R.L poate fi transmisă responsabilului de protecția datelor. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail office@pensiuneagentiana.ro.

În exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania, Telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro